สำนักงานพัฒนานโยบายสุภาพระหว่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข,
ถนน ติวานนท์, อำเภอ เมือง,
จังหวัด นนทบุรี 11000

Tel:  +66(0) 2590-2366-7
Fax: +66(0) 2590-2385


International Health Policy Program, Thailand
Ministry of Public Health,
Tiwanond Road, Amphur Muang,
Nonthaburi 11000

 


       Copyright © ihppf.ihpp.thaigov.net 2011 All rights reserved                   Home     About     Reports     Board      Contact